Solros – Ukraina

Invasionen av Ukraina har satt miljontals barns liv på spel. Många av de barn som fortfarande är kvar i Ukraina har svårt att få sina grundläggande behov tillgodosedda och kriget har slagit hårt på sjukvården i landet. Solros verkar i Ukraina och dess grannländer för att rädda livet på de familjer som har varit tvungna att lämna sina hem och tidigare liv bakom sig.

Barnen drabbas värst

I alla krig är det barn som drabbas värst; de psykologiska skadorna från krig kommer att följa de ukrainska barnen för livet och flyktingarna som fortfarande befinner sig i Ukraina kämpar för att få sina grundläggande behov tillgodosedda.

Solros är en ideell organisation vars ändåmål är att stöda ukrainska folket med matvaror, kläder, dagliga varor och bistår ekonomiskt genom att samla pengar internationellt. Stödet kommer att gå till det akuta behovet i Kiev, Charkiv och västra Ukraina, under kriget och efter kriget.