GE EN GÅVA

Genom att skänka pengar till Solros bidrar du till att förse de krigsdrabbade människor i Ukraina
med det akuta behovet av matvaror, kläder, vatten och andra förnödenheter.